Абонаментна компютърна поддръжка

outsourcing

Условия и цени за компютърна поддръжка

Нашата фирма извършва тази дейност от години. Целта на абонаментната техническа поддръжка на компютри и сървъри е да прехвърлите напълно грижата и отговорността за функционалната работоспособност на информационната ви система върху нашия екип от доказали се хардуерни и софтуерни специалисти срещу разумна цена и да насочите вашите усилия изцяло върху печелившият си бизнес. За регламентиране на задълженията ни при поддръжка на компютри в София или в страната, Ви предлагаме отделно подробен договор.

ПОИСКАЙ ОФЕРТА

Договорът ни задължава за следното:абонаментна компютърна поддръжка

 • Спазване на конфиденциалност по отношение на клиентската информация;
 • Решаване на всички хардуерни и мрежови проблеми;
 • Решаване на всички софтуерни проблеми, свързани с операционните системи и драйверите на компютрите и поддръжка на сървърите (изключение прави абонаментен план Хардуерен);
 • Решаване на всички софтуерни проблеми, свързани с инсталираните стандартни приложни програмни продукти на компютрите и сървърите: стандартни офис приложения, кирилизация, електронна поща, комуникации, антивирусни програми, стандартни графични приложения т.н. Изключения правят специализирани софтуерни продукти, счетоводни програми, ERP системи, CRM системи - за тези случаи оказваме енергично съдействие в рамките на колегиалните отношения с официалния представител на софтуерния продукт. Важи за планове Софтуерен, Стандартен, Експертен и Разширен;
 • Инсталиране и преинсталиране да цитираните по-горе софтуерни продукти със запазване на данните Ви (за планове Софтуерен, Стандартен, Експертен и Разширен);
 • Извършване на периодична софтуерна профилактика на компютрите (за планове Софтуерен, Стандартен, Експертен и Разширен);
 • Управление на контрола на достъпа до данните в мрежата Ви;
  Извършване на месечен архив на данните Ви (за планове Експертен и Разширен);
 • Изготвяне на предложение за годишен бюджет за ИТ (за планове Софтуерен, Стандартен, Експертен и Разширен).компютърна поддръжка софия
 • Инвентаризация, оптимизация и развитие на Информационната система (за планове Експертен и Разширен);
 • Disaster Recovery поддръжка на компютри и планиране (за планове Експертен и Разширен);

Цената на договора за компютърна поддръжка включва нашия труд, транспорт и ангажимент за отстраняване на неработоспособност в договорените срокове. Цената на вложените негаранционни резервни части и консумативи се заплаща отделно в края на всеки месец на база на приключените и подписани от Вас сервизни заявки.

Техниката и софтуерът се разделят на две категории: КРИТИЧНО и НЕКРИТИЧНО оборудване:

 • Критично оборудване – реакция до 2 (два) работни часа след получаване на писмена заявка за сервиз по факс/поща и решаване на сервизен проблем до 4 (четири) работни часа след получаване на писмена “Заявка за Сервиз” по факс/поща.
 • Некритично оборудване - реакция до 4 (четири) работни часа след получаване на писмена заявка за сервиз по факс/поща и решаване на сервизен проблем до 8 (осем) работни часа след получаване на писмена “Заявка за Сервиз” по факс/поща.

Специално за Вас ще бъде определен специален висококвалифициран екип за сервиз и ИТ поддръжка на компютрите и оборудването Ви.

ПОИСКАЙ ОФЕРТА


 Следва таблица с описание на предлаганите от нас абонаментни планове за компютърна поддръжка и цени (с вкл. ДДС) за месечна абонаментна ИТ поддръжка на компютърни системи.

 Вид абонаментен план  Хардуерен  Софтуерен  Стандартен  Експертен  Разширен
 Цена за поддръжка на 1 компютър при общо от 5 до 15 бр. 8.40 лв.  12.00 лв. 30.00 лв.  36.00 лв.  50.40 лв. 
Цена за поддръжка на 1 компютър при общо повече от 15 бр.   6.00 лв.  9.60 лв. 24.00 лв.   30.00 лв. 43.20 лв. 
 Услуги за абонаментни планове:     
 Планирани (профилактични) посещения на месец  1 посещение  1 посещение  2 посещения  2 посещения  2 посещения
Извънредни (инцидентни) посещения на месец  неограничени  неограничени  неограничени   неограничени  неограничени
Софтуерна поддръжка (системна и приложна-стандартни офис приложения)    available available available available
 Антивирусна компютърна поддръжка   available available available available
 Поддръжка на електронна поща: клиент - сървър   available available available available
Отдалечено администриране и отстраняване на проблеми    available available available available
 Помощ по телефон  available available available available available
 Хардуерна поддръжка на компютри  available   available available available
 Предоставяне на оборотна техника     available available available
 Поддръжка на комуникационно оборудване и локални мрежи     available available available
Поддръжка на периферно оборудване      available available available
Поддръжка на UPS устройства      available available available
 Компютърна поддръжка на мрежови устройства за съхранение на данни     available available available
Поддръжка и администриране на сървърни системи, активна директория        available available
 Поддръжка на системи за информационна сигурност       available available
Поддръжка на телефонни системи       available available
Архив на документи и фирмена поща     available available available
Disaster Recovery - поддръжка и планиране       available available
Инвентаризация, оптимизация и развитие на Информационната система       available available
Компютърна поддръжка в извънработни дни         available

 

Забележки:

 1.  Поддръжката се извършва в официалните работни дни за Република България от 9.00 - 18.00 часа (освен за план Разширен).
 2.  Поддръжката на специализирани софтуери подлежи на допълнително споразумение.
 3.  Посочените цени се отнасят за компютърни системи, разположени на един адрес.