Бюджетиране на ит

outsourcing

Фирма ЕВРИСТА ЕООД извършва АУТСОРСИНГ на услуги в областта на информационните технологии (ИТ). Част от нашата работа е да информираме клиентите си за новите технологии и тяхното приложение. Тази информация поднасяме с акцент върху следните аспекти:

Бюджетиране на ИТ

  1. Възникване на нови технологии и тенденции.
  2. Възможно ново решение в условията на работа на нашия клиент.
  3. Оценка на резултата от внедряване на новото решение.
  4. Степен на необходимост от новото решение.
  5. Възможност за тестово/пилотно внедряване.
  6. Срокове и етапи за внедряване.
  7. Ресурси, необходими за внедряване и експлоатация.

Систематизираме информацията в удобен и лесен за ползване вид от клиента – годишен бюджет на информационните технологии във фирмата.

В таблицата по-долу сме показали само първите няколко колони от ИТ бюджета, в които е специфицирана степента на необходимост, техническото решение и вида на разхода. Следва детайлна разбивка на компонентите за всяко предложено решение и техническо средство, график за внедряване, месечен, тримесечен и годишен разход, анализ на резултата.

По този начин гарантираме планирано израстване на ИТ инфраструктурата при строго фиксиран бюджет.

ЕВРИСТА ЕООД извършава задължително детайлно бюджетиране за клиентите си в рамките на договор за абонаментна поддръжка на информационната им система (тогава услугата не се заплаща от клиента).

За клиенти, с които нямаме договорни отношения за абонамента поддръжка, също извършваме услугата бюджетиране. Това е възможно при условия за дълготрайно сътрудничество.

 НеобходимостИнфраструктура на офисаВид разход
1 Задължетелно над 10 раб. места Структурно окабеляване Еднократен
1.1 Задължетелно над 10 раб. места Медна/оптична кабелна среда, розетки, комуникационен шкаф, съединителни панели Еднократен
1.2 При сериозни необходимост и възможности Отделно захранване (ел. мрежа за компютърната техника и аварийно осветление) Еднократен
2 Задължително Активни мрежови устройства Еднократен
2.1 Задължително до 10 раб. места Мрежови комутатори - неуправляеми Еднократен
2.2 Според нуждите Устройства за безжичен достъп до локална компютърна мрежа Еднократен
2.3 Задължително над 10 раб. места и развитие Мрежови комутатори - управляеми (L2, L3) Еднократен
3 Задължително Телефонна централа Еднократен
3.1 До 15-20 работни места Аналогова Еднократен
3.2 От 15 до 70 работни места Хибридна/Цифрова Еднократен
3.3 От 50 рабони места нагоре IP телефонна централа Еднократен
3.4 За аналогова централа Телефонни апарати аналогови Еднократен
3.5 За аналогова и цифрова централа Телефонни апарати цифрови Еднократен
3.6 За IP централа Телефонни апарати IP Еднократен
4 Задължително Публични комуникации Смесен
4.1 Задължително Обиковени и/или ISDN телефонни линии - такса инсталация Еднократен
4.2 Задължително Обиковени и/или ISDN телефонни линии - месечни плащания Месечен
4.3 Според нуждите Факс апарат (лазерен, термо трансферен, мастилено-струен) Еднократен
4.4 Задължително (алтернативно с т. 4.6) Изграждане на оптична връзка към основен Интернет доставчик Еднократен
4.5 Задължително (алтернативно с т. 4.7) Изграждане на отптична връзка към резервен Интернет доставчик Еднократен
4.6 Задължително (алтернативно с т. 4.4) Изграждане на медна връзка към основен Интернет доставчик (кабелен оператор, БТК и др.) Еднократен
4.7 Задължително (алтернативно с т. 4.5) Изграждане на медна връзка към резервен Интернет доставчик (кабелен оператор, БТК и др.) Еднократен
4.8 Задължително Месечна такса към основен Интернет доставчик Месечен
4.9 Според нуждите Месечна такса към резервен Интернет доставчик Месечен
5 Задължително Електронна поща, Интернет сайт, защита на комуникациите и електронната поща Смесен
5.1 Според нуждите Регистрация на домейн от вида .com, .bg, .eu, .org и т.н. Еднократен
5.2 Според нуждите Годишна такса за домейн от вида .com, .bg, .eu, .org и т.н. Годишен
5.3 Според нуждите Хостинг на Интернет сайт от Интернет доставчик Годишен
5.4 Според нуждите Хостинг на Интернет сайт от фирмата Няма
5.5 Според нуждите Хостинг на ел. поща от Интернет доставчик Годишен
5.6 Според нуждите Хостинг на ел. поща от фирмата Няма
5.7 Според нуждите Изработка на WEB сайт Еднократен
5.8 Според нуждите Рутер за един и/или два Интернет доставчика Еднократен
5.9 Според нуждите Устройство UTM (защитна стена, филтриране и рутиране на WEB трафик, изграждане на VPN - вируални частни мрежи, включване на два интернет доставчика, поддръжка на DMZ - демилитаризирана зона) Еднократен
5.10 Според нуждите Годишен лиценз на UTM устройството Годишен
5.11 Според нуждите Устройство за анти спам защита, защита от вируси и зловреден код Еднократен
5.12 Според нуждите Годишен лиценз на устройство за анти спам защита Годишен
6 Задължително Сървъри и архивиране на електроннта информация Еднократен
6.1 Задължително Главен сървър (домейн контролер, файлови и принтерски услуги) Еднократен
6.2 Според нуждите Терминален сървър Еднократен
6.3 Според нуждите Клъстер, NAS, SAN Еднократен
6.4 Според нуждите Сървър за бази данни Еднократен
6.5 Според нуждите Сървър за приложения Еднократен
6.6 Според нуждите Сървър за ел. поща (MS Exchange, Linux) Еднократен
6.7 Според нуждите Сървър за WEB приложения Еднократен
6.8 Според нуждите Архивиращо устройство Еднократен
7 Задължително Работни компютри Еднократен
7.1 Според нуждите Персонален компютър в комплект с монитор и операционна система Еднократен
7.2 Според нуждите Преносим компютър в комплект с операционна система Еднократен
8 Задължително Периферни устройства: принтери, скенери, копирни машини Смесен
8.1 Според нуждите Персонален мастилено-струен принтер Еднократен
8.2 Според нуждите Мрежови мастилено-струен принтер Еднократен
8.3 Според нуждите Персонален лазерен принтер монохромен Еднократен
8.4 Според нуждите Мрежови лазерен принтер монохромен Еднократен
8.5 Според нуждите Мрежови лазерен принтер с дуплекс монохромен Еднократен
8.6 Според нуждите Персонален лазерен принтер цветен Еднократен
8.7 Според нуждите Мрежови лазерен принтер цветен Еднократен
8.8 Според нуждите Мрежови лазерен принтер с дуплекс цветен Еднократен
8.9 Според нуждите Многофункционално у-во принтер-копир-скенер-факс-мрежа - лазерно, монохромно Еднократен
8.10 Според нуждите Многофункционално у-во принтер-копир-скенер-факс-мрежа - мастилено, цветно Еднократен
8.11 Според нуждите Многофункционално у-во принтер-копир-скенер-факс-мрежа - лазерно, цветно Еднократен
8.12 Според нуждите Настолен скенер Еднократен
8.13 Според нуждите Документен скенер Еднократен
8.14 Според нуждите Цифрова копирна машина (принтер-скенер-копир-мрежа), монохромна Еднократен
8.15 Според нуждите Цифрова копирна машина (принтер-скенер-копир-мрежа), цветна Еднократен
8.16 Според нуждите Цифрова копирна машина (принтер-скенер-копир-мрежа), монохромна - под наем Месечен
8.17 Според нуждите Цифрова копирна машина (принтер-скенер-копир-мрежа), цветна - под наем Месечен
9 Задължително Софтуер Смесен
9.1 Според нуждите Лицензи за сървърни приложения (Microsoft, Linux, Novell) Еднократен
9.2 Според нуждите Лицензи за настолни приложения (MS Officel) Еднократен
9.3 Според нуждите Лицензи за кирилизиращ софтуер Еднократен
9.4 Според нуждите Лицензи за антивирусен софтуер (сървъри и работни станции) Годишен
9.5 Според нуждите Лицензи за софтуер за отдалечено наблюдение и управление на сървъри, работни станции, мрежови и комуникационни устройства) Еднократен
9.6 Според нуждите Лиценз за управление и тарифиран на цифрова телефонна централа Еднократен
9.7 Според нуждите Лицензи за архивиращ софтуер Еднократен
9.8 Според нуждите Лицензи за финансово-счетоводен и правен софтуер Еднократен
9.9 При повече от 30 работни места Наем на софтуер от Microsoft Годишен
9.10 Според нуждите Приложен софтуер (напр. на фирмите Adobe, Corel, Auto Desk и т.н.) Еднократен
10 Задължително Непрекъсваеми токозахранващи източници Еднократен
10.1 Според нуждите Непрекъсваемо ТЗУ (UPS) персонален Еднократен
10.2 Задължително Непрекъсваемо ТЗУ (UPS) сървърен (с или без допълнителен батериен шкаф) Еднократен
10.3 Задължително Софтуер и мрежова карта за сървърен UPS Еднократен
10.4 Задължително Батериен модул за телефонна централа (аналогова/цифрова) Еднократен
10.5 Според нуждите Непрекъсваемо ТЗУ (UPS) сграден (3-фазен) Еднократен
10.6 Според нуждите Дизел генератор за сграда Еднократен
10.7 Според нуждите Допълнителен резервоар за удължена работа до 24/36 час Еднократен
10.8 Според нуждите Бетонен постамент за дизел генератор Еднократен
10.9 При повече от 30 работни места Ел. табло и бай-пас за дизел генератор и сграден UPS Еднократен
10.10 Според нуждите Димоотводи за дизел генератор Еднократен
11 Задължително Консумативи Месечен
11.1 Според нуждите Тонери, мастила и консумативни резервни части за принтери и копирни машини Месечен
11.2 Според нуждите Ленти за извършване на електронни архиви Месечен
12 Според нуждите Специализирани системи за сигурност на фирмата Смесен
12.1 Според нуждите Сигнално-охранителна система Месечен
12.2 Според нуждите Система за видеонаблюдение Еднократен
12.3 Според нуждите Система за контрол на достъпа Еднократен
12.4 Според нуждите Система за измерване на температура и влажност в сървърното помещение и сигнализация Еднократен
13 Според нуждите Системи за фирмено управление Смесен
13.1 Според нуждите Закупуване на ERP (Enterprise Resource Planning) система Еднократен
13.2 Според нуждите Внедряване на ERP (Enterprise Resource Planning) система Еднократен
13.3 Според нуждите Поддръжка и развитие на ERP (Enterprise Resource Planning) система Годишен
13.4 Според нуждите Закупуване на система за управление на връзките с клиентите (Customer relationship management - CRM) Еднократен
13.5 Според нуждите Внедряване на система за управление на връзките с клиентите (Customer relationship management - CRM) Еднократен
13.6 Според нуждите Поддръжка на система за управление на връзките с клиентите (Customer relationship management - CRM) Годишен
13.7 Според нуждите Закупуване на друг специализиран софтуерен продукт Еднократен
13.8 Според нуждите Внедряване на друг специализиран софтуерен продукт Еднократен
13.9 Според нуждите Поддръжка на друг специализиран софтуерен продукт Годишен
14 Задължително Персонал Смесен
14.1   Обучения на личния състав за работа с програмни продукти (настолни приложения, ERP, CRM, специализирани програмни продукти, необхоидими за работа във фирмата) Годишен
14.2   Обучения на ИТ специалистите Тримесечен
15 Според нуждите АУТСОРСИНГ Месечен
15.1 Според нуждите Проучване и анализ на нуждите на фирмата Няма
15.2 Според нуждите Предложение и изпълненеие на тестови решения за нови технологии, които биха подобрили качествено работата на фирмата и при одобрение може да бъдат предвидени за бъдещо внедряване. Няма
15.3 Според нуждите Съдействие при изготвяне на детайлен бюджет на фирмата, в частта информационни технологии (ИТ). Няма
15.4 Според нуждите Взимане под наем на ИТ инфраструктура за работа на временно разкрити офиси и проекти с бюджет, който предполага ИТ структура за определен период от време. Еднократен
15.5 Според нуждите Възлагане на ръководство и системна интеграция на проекти: проучване и анализ на потребностите, пред проектно планиране, договаряне и сключване на договори с подизпълнители, ръководство на изпълнението, предаване на изпълнен проект, поддръжка на внедрените решения Еднократен
15.6 Според нуждите Абонаментна поддръжка на информационна среда - БАЗОВО НИВО: хардуерна абонамента поддръжка на компютърна техника; периферия; офис техника и консумативи; комуникационни устройства. Особено ефикасно решение за големи фирми с разнообразна техническа база. Месечен
15.7 Според нуждите Абонаментна поддръжка на информационна среда - КОРПОРАТИВНО НИВО: абонаментна поддръжка на БАЗОВО НИВО с включена и пълна софтуерна поддръжка на системен и приложен софтуер. Седмични и месечни отчети, годишно планиране на ресурсите за информационни технологии и системна интеграция. Целево решение за малки и средно големи фирми с фокус върху дейностите си и желание за качествени информационни технологии при строго фиксиран бюджет. Месечен