Кариери

career background
  • Извършване на сервизна дейност и поддръжка по договори за абонаментно обслужване на клиентска ИТ инфраструктура.
  • Разработване и внедряване на технологични решения за корпоративни клиенти – изграждане на ИТ инфраструктура, комуникационни решения, виртуални частни мрежи, защитни стени и решения за информационна сигурност, инсталиране, поддръжка и сервиз на компютърна и комуникационна техника и софтуер...
Вижте повече и кандидатствайте
  • Намиране на нови клиенти, водене на преговори, изготвяне на оферти, продажби на нови и настоящи клиенти;
  • Поддържане на ефективна комуникация с настоящи и потенциални клиенти;
  • Участие в технически презентации и демонстрации...
Вижте повече и кандидатствайте