25 февруари 2019

Защита на Guest Service от macmon secure

news background

Днес, почти всеки потребител притежава минимум едно мобилно устройство и очаква да има достъп до интернет, където и да се намира. Мобилните служители, доставчиците на услуги, доставчиците и клиентите често изискват по-специфичен достъп до определени ресурси в мрежата на Вашата компания, което означава, че нито UMTS, нито LTE, нито напълно отделна мрежа за гости осигуряват адекватно решение. Доверете се на Guest Service от macmon secure. Гарантирайте на Вашите клиенти, че гост-потребителите имат единични пароли, генерирани след самостоятелна регистрация, и само ако са изпълнени критериите, определени в правилата. Прочетете повече >>>