Проектиране на ИТ

outsourcing

Проектиране и изграждане на ИТ инфраструктура

ЕВРИСТА ЕООД е аутсорсинг компания в областта на Информационните технологии (ИТ), фокусирана върху изграждане на високотехнологични решения, водещи до повишена ефективност и снижени разходи за КЛИЕНТА.

Създаването и развитието на корпоративната ИТ инфраструктура изисква предварителен анализ на бизнес процесите и информационните потоци на организацията, планиране и формиране на единна концепция и стратегия. Това е и условие за създаване на ефективна и дългосрочна инвестиционна политика, както и гаранция за съвместимост на приложенията и управляемост на информационното обслужване. Системният подход, характерен за решенията и услугите, които предлагаме, осигурява реалното постигане на конкурентни предимства от прилагането на информационните технологии.

Решенията, които разработваме и внедряване обхващат цялостната ИКТ инфраструктура или отделни звена от нейната структура.

Мрежова, комуникационна и security архитектура

С богатия си 15 годишен опит екипа на ЕВРИСТА ЕООД извършва проектиране, внедряване и поддръжка на съвременни мрежови решения, базирани на широка гама от продукти и решения на утвърдени световни производители:

 • Структурни кабелни системи;

 • IP Видеонаблюдение;

 • VoIP решения и CRM системи;

 • Решения за маршрутизиране и комутиране;

 • Системи за защита на информационната сигурност.

Сървърна и дискова архитектура

Предлагаме Ви широк спектър от услуги в областта на проектирането, внедряването и поддръжката на сървърни инфраструктури, базирани на доставчици, като: HP, Dell, IBM, Microsoft, Linux, VMware и други. Внедряваме системни решения за централизирано управление на ресурсите и потребителите на информационните системи на клиентите ни, използвайки средствата на MS Active Directory Services, MS Exchange, SQL Database и множество други технологии от Back-Office пакета на Microsoft.

 • High Availability Clusters;
 • Disaster Recovery Solutions;

 • Сървърни решения;

 • SAN и NAS решения;

 • Архивиращи системи;

 • Резервирани захранвания;

 • Виртуализация.