Информационна сигурност

cloud background

Решения за информационна сигурност. Web и вътрешна защита.

Под информационна сигурност разбираме мерките за защитата на информацията и поддържащата я инфраструктура от случайни или преднамерени въздействия.

ПОИСКАЙ ОФЕРТА

ИТ Информационна сигурност

В информационно общество наличността на информация е основна нужда. Информационната сигурност е един от най-важните аргументи, от бизнес гледна точка, за управление на информационните системи и надеждното съхраняване на данните на организацията. Експертите на ЕВРИСТА ЕООД в областта разглеждат информационната сигурност като комплекс от организационни и технически дейности по:

1. Обмяна и достъп до информация в и от Интернет защита от вируси, спам, зловреден код, защита на WEB базирани приложения и трафик.

2. Защита на информацията за достъп от вътре, управление на работните ресурси.

3. Управление на ИТ активи - справки за налични активи, тяхната използваемост, анализ и оптимизация на вътрешния трафик.

4. Разработване и прилагане на система от политики, процедури и инструкции за организация на процеса на информационно обслужване и отговорностите на различните по функции и роли потребители в информационния процес.

5. Обучение, консултации и техническа помощ при поддържането на установеното чрез политики ниво на информационна сигурност.

6. Засилване на корпоративна сигурност чрез прилагане на съвременни ИТ - базирани методи и технол

Информационна сигурност в ITогии, като: криптографска защита, електронни подписи и други.

7. Разработване на цялостна политика по управление на информационната сигурност на цялата организация.

ЕВРИСТА ЕООД прилага практики по информационна сигурност, описани в международни стандарти:

ISO 9001:2000 в областта на управление на качеството на предоставените решения;

• BS 7799-2:2002;

• ISO/IEC 17799:2005 - Information Security Management Systems;

• ISO/IEC 27001:2005;

• ISO/IEC 27002:2007;

• ISO 19011:2002 – Насоки за качеството и/или одитиране на системното обкръжение;

• ISO/IEC TR 1335 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - Ръководни принципи за управление на сигурността на информационните технологии.

Стандарти за информационна сигурност

ПОИСКАЙ ОФЕРТА

Заявка за сервиз

Полетата, отбелязани със звезда “ * ” , са задължителни за попълване!