Облачни услуги

cloud background

Наети изнесени сървърни услуги

ЕВРИСТА ЕООД предлага на своите клиенти да наемат и ползват отдалечено сървъри, под формата на виртуални машини, със съответната инсталация и поддръжка. В по-разширен обем предлагаме също и услугата основен и резервен информационен център.

Условия на наетата изнесена услуга с гарантирана работоспособност денощно 365 дни в годината:

Облачни услуги

 1. Местоположение - намираме се в масивна административна четири етажна сграда в гр. София, ул. Мюнхен No 8, ет. 3 в отделни стаи с достъп само за оторизирани служители на ЕВРИСТА ЕООД и/или КЛИЕНТА. Работните помещения са с квадратура около 15 кв.м. Сградата е 100% собственост на ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖЪМЪНТ ПРИМА АД. ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖЪМЪНТ ПРИМА АД е 100% собственик на ЕВРИСТА ЕООД.

 2. Охрана – сградата и респективно работното помещение се охраняват от професионална денонощна въоръжена охрана.

 3. Видео наблюдение - сградата и респективно работното помещение са денонощно под тотално видеонаблюдение. Допълнително в помещението са монтирани две отделни и независими системи за видеонаблюдение – едната е бъде на разположение на охраната на нашата сграда, а другата ще бъде на разположение на охраната на КЛИЕНТА.

 4. СОТ и пожароизвестяване - сградата и респективно работното помещение имат инсталирани и работещи СОТ и пожароизвестяване.

 5. Електрозахранване на сградата - сградата и респективно работното помещение имат подключен и работещ резервен дизелов ел. агрегат. Този агрегат се поверява за работоспособност на всеки 10 дни според нашата фирмена политика за информационна сигурност. КЛИЕНТЪТ получава достъп до SMS известяване за всички събития, случили се с резервното ел. захранване.

 6. Електрозахранване на сървърния шкаф – сървърният шкаф е с инсталиран on-line UPS и мрежова карта за отдалечено наблюдение и управление.Облачни услуги от Евриста

 7. Система за контрол на температура и влажност - работното помещение има инсталирана система за контрол на температура и влажност със запис и архив на текущото състояние, звукова аларма и SMS известяване за гранични стойности.

 8. Климатизация - работното помещение е климатизирано с мощен климатик.

 9. Сървъри – работните сървъри са от висок клас с резервирани системи и редовен архив. На тях работят виртуални машини, предоставящи отдалечени услуги на КЛИЕНТИТЕ.

 10. Защитна стена (Firewall + Intrusion prevention) с ниво на сигурност, преназначено за държавната администрация, банки, застрахователни дружества и телекоми:

      
 1. сървърни услугиИнтернет свързаност – от два независими доставчика по оптични кабели. Нашата фирма има четворна свързаност в момента към ЕВОЛИНК, ВИВАКОМ, СПЕКТРУМ НЕТ И МТЕЛ по 4 независими оптични кабела. Предлагаме Ви оптичната свързаност и месечните такси да се договорят директно между БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД и избрани от Вас доставчици. Месечните такси за интернет свързаност на основен и резервен канал не са обект на настоящата оферта.

 2. Поддръжката се извършава от наши висококвалифицирани специалисти.

За повече информация: тел. 02 817 3230, 02 817 3240; e-mail: sales@evrista-bg.com

 

Заявка за сервиз

Полетата, отбелязани със звезда “ * ” , са задължителни за попълване!