Видеонаблюдение

cloud background

Мрежови системи за видео наблюдение: общ поглед, предимства и приложения

Видеонаблюдение

Мрежовото предаване на видеосигнал, подобно на много други видове комуникации, като имейл, уеб услуги и компютърна телефония, се пренася по жични или безжични IP (Internet Protocol) базирани мрежи. Цифровите видео и аудио потоци, както и други данни, се предават по една и съща мрежова инфраструктура. Мрежовата система за видео наблюдение предоставя на потребителите, особено в областта на охранителното наблюдение, много предимства в сравнение с традиционната аналогова система CCTV (closed-circuit television – телевизия в затворен кръг).

Общ поглед към мрежовите видео системиВидеонаблюдение

Мрежовото видео наблюдение, често наричано също IP базирано видео наблюдение или IP наблюдение, както се употребява в сферата на охранителната дейност, използва жична или безжична IP мрежа като гръбнак за пренос на цифрови видео, аудио и други данни. Когато се прилага технологията Power over Ethernet (PoE), мрежата може да се използва също за пренос на електричество към мрежовите видео продукти (камери).

Мрежовата видео система позволява да бъдат правени видео наблюдения и записи откъдето и да било в мрежата, независимо дали става дума за локална мрежа (LAN – local area network), или за глобална мрежа (WAN – wide area network).

Най-съществените компоненти на мрежовата видео система включват мрежова камера, кодиращо видео устройство (DVR – служи за връзка с аналогови камери), мрежа, сървър, хранилище и софтуер за видео управление. Доколкото мрежовата камера и кодиращото видео устройство са компютърно базирани, те имат характеристики, които не могат да бъдат съвместени с аналогова CCTV камера. Мрежовата камера, кодиращото видео устройство и софтуерът за видео управление се смятат за крайъгълните камъни на решението за IP наблюдение.

Мрежата, сървърът и хранилището са стандартни IT компоненти. Възможността да се използва обичайно и лесно достъпно оборудване е едно от главните предимства на системата за мрежово видео наблюдение.

Предимства

 Системата за цифрово мрежово видео наблюдение предоставя множество предимства и модерни функционалности, които не могат да бъдат осигурени от система за аналогово видео наблюдение. Предимствата включват възможност за отдалечен достъп, високо качество на изображението, управляемост и интелигентни видео възможности, възможности за лесна интеграция и по-добра скалируемост, гъвкавост и ценова ефективност.

ВидеонаблюдениеОтдалечен достъп. Благодарение на възможността за достъп и конфигуриране на мрежовите камери и кодиращите видео устройства от далеч, много упълномощени потребители могат да извършват наблюдения на живо и да правят видеозаписи по всяко време от всяко място по света при наличие на мрежова свързаност. Това е предимство, ако потребителите биха искали трета страна, като охранителна компания, също да има достъп до видео системата. При традиционната аналогова CCTV система потребителите би трябвало да бъдат на определена локация за наблюдение на място, за да могат да следят и управляват видео данните, а достъп до тях   извън това местоположение не би бил възможен без такова оборудване като кодиращо видео устройство или мрежово цифрово записващо устройство – DVR (digital video recorder). DVR е цифровият заместител на касетния видеомагнетофон.

Високо качество на изображението. В едно приложение за видео наблюдение високото качество на изображението е от съществено значение, за да може да се проследи ясно в детайли евентуален инцидент и да се идентифицират лица и обекти. Благодарение на прогресивното сканиране (progressive scan) и мегапикселовите технологии мрежовата камера може да осигури по-добро качество на изображението и по-висока разделителна способност в сравнение с аналоговата CCTV камера.

Управляемост и интелигентни видео възможности. Често има твърде много записан видеоматериал и малко време за анализирането му. Модерните мрежови камери и кодиращи видео устройства с вградени интелигентни и аналитични функции могат да разрешат този проблем, като намалят количеството на записите, които представляват интерес за преглед, и задействат програмирани отговори. Такива функционалности не могат да се ползват в аналогови системи.

Лесна интеграция. Мрежовите видео продукти, базирани на отворени стандарти, могат лесно да бъдат интегрирани с компютърни и Ethernet базирани информационни системи, аудио системи или системи за сигурност и други цифрови устройства, в допълнение към софтуер за управление на видеоматериал и приложен софтуер. Например видеоинформацията от мрежова камера може да бъде интегрирана в POS система или система за управление на сгради.

Скалируемост и гъвкавост. Мрежовата видео система може да се разраства с нарастването на потребителските нужди. IP базираните системи предоставят средства, чрез които много мрежови камери и кодиращи видео устройства, както и други видове приложения да споделят една и съща жична или безжична мрежа за предаване на данни; така че допълнителни видео продукти могат да бъдат прибавяни към системата без значителни или скъпоструващи изменения към мрежовата инфраструктура.

Ценова ефективност. IP системата за наблюдение обикновено има по-ниска обща цена в сравнение с традиционната аналогова CCTV система. Мрежовата IP инфраструктура често е предварително налична и използвана за други приложения в рамките на организацията, така че мрежовото видео приложение може да стъпи върху съществуващата инфраструктура. Освен това IP базираните мрежи и безжичните възможности са много по-евтини алтернативи в сравнение с традиционното коаксиално и фиброоптично окабеляване за аналоговата CCTV система. В допълнение към това цифровите видео потоци могат да се изпращат по цял свят, като се ползват разнообразни, служещи и за други цели инфраструктури. Разходите за управление и оборудване са също по-ниски, тъй като крайните приложения и хранилищата работят с индустриален стандарт, на сървъри, базирани на отворени системи, а не на собственически хардуер, както DVR в случая с аналогова CCTV система.

Заявка за сервиз

Полетата, отбелязани със звезда “ * ” , са задължителни за попълване!