Voip pbx call center

cloud background

VoIP PBX & Call Center

Contact Manager представлява кол-център, който предоставя богати възможности на Вашия бизнес и подобрява финансовите Ви резултати.

Contact Manager е интегрирана комуникационна платформа, която подсилва класическата телефонна система с характеристиките на напълно интегрирана CRM подсистема и съвременната технология Интернет телефония (VoIP).

Специално предназначена да осигури на организацията ресурси за по-добро управление на взаимоотношенията с партньорите и клиентите, тя намалява времето за подготовка на обажданията, както и вероятността за пропускане на повикване, контакт или уговорка, накратко – помага за спазване на обещания.

Със своите възможности за визуализация, характеристиката click-to-call, която позволява генериране на обаждане чрез едно кликване, статистиките в реално време, търсачката, подсистемата за съвместна работа и много други функционалности Contact Manager обгражда работния Ви ден с по-подредена среда.

Интегрирана система с кол-център и телефонна централа

Ключовите предимства на кол-центъра за Вашите клиенти включват:

 • удобен достъп за клиентите до търсените услуги;

 • позитивен опит с оператори, умели в предоставянето на телефонни услуги;

 • точни и уместни отговори;

 • високо равнище на удовлетвореност на клиентите;

 • повишена ефективност;

 • следене на дейности и резултати;

 • намалени разходи;

 • повишава сигурността и защитата на фирмената информация.

Това са само някои от многото предимства, от които Вашата компания може да се възползва чрез употребата на кол-център.

Contact Manager VoIP телефона централа

Благодарение на корпоративния PBX, поддържащ VoIP, в добавка към стандартните PBX-характеристики може да се ползвате от следните, а и от други предимства:

 • неограничен брой вътрешни номера;

 • може да имате вътрешни номера и извън сградата, в която основно се помещавате – на отдалечени места, в магазини, в складове, при партньори, по домове и където и да било другаде при налична Интернет-връзка;

 • може да разполагате с международни номера от различни страни, така че вашите клиенти и партньори да позвъняват на локални, а не на международни номера;

 • може да извършвате международни обаждания през номера, които са локални за съответната страна;

 • международните позвънявания по фиксирани линии могат да бъдат таксувани средно на цена около 0,01-0,03 цента на минута;

 • може да се обадите от GSM към локален за страната GSM-гейтуей (за 0 цента при абонаментни планове за бизнес-групи) и след това да наберете вътрешен номер или телефон в друга страна, провеждайки по този начин международен разговор от мобилен телефон на цена около 0,01-0,03 цента на минута;

 • където и да сте, може да разполагате с настроен на вашия лаптоп вътрешен номер към корпоративния PBX;

 • може да използвате LCR (Least Cost Router) – алгоритъм за набиране на номер през телекома, който предоставя най-ниската цена;

 • PBX може да бъде предварително настроен да извършва определени неща според часа и деня, например да насочва повикванията към кол-центъра в работни часове, а в неработни часове да ги посреща с поздравително съобщение или с интерактивен гласов отговор;

 • внедряване на гласова поща и факс-към-имейл/имейл-към-факс;

 • записване, възпроизвеждане и търсене на извършени повиквания;

 • статистики на повикванията;

 • кратки номера – избирате само някои цифри, а PBX набира всички телефонни номера на дадено лице (офисен, мобилен, домашен номер).

Модул за управление на клиенти

В допълнение към VoIP-характеристиките на PBX, чрез интегрирането на CRM може да се възползвате и от още повече възможности:

 • можете да проследявате контактите, които вашите служители осъществяват с клиенти и партньори;

 • можете да следите статуса на сделки, продажби, доставки;

 • можете да наблюдавате изпълнението на служителите си;

 • можете да знаете какво е реалното качество на услугите, предоставяни от вашите служители на клиентите;

 • в базата данни разполагате със запис на всички детайли за позвъняванията, плюс гласов запис, достъпен с едно кликване;

 • ако някой служител напусне компанията, информацията за неговите дейности, обещания и всичко останало е налична в базата данни и е на разположение за други лица;

 • имате статистики с резултатите на служителите;

 • всеки, който е с активен акаунт в системата, може да ползва функцията за търсене и за генериране на обаждане чрез едно кликване;

 • всеки, имащ достатъчно права, може да се запознае с историята на контактите с определен клиент;

 • когато постъпи обаждане от клиент, се появява прозорец с детайлите за клиента и скорошната му история;

 • може да ползвате интегрирани номера 0800 и 0700;

Заявка за сервиз

Полетата, отбелязани със звезда “ * ” , са задължителни за попълване!