Управление на проекти

outsourcing

Управление на проекти

Управление на проектиГлобализация, изострена конкуренция, кризи и търсене на нови пазарни предимства, масовото навлизане на комуникационни и информационни технологии, необходимост от бърза и качествена промяна – това са факторите, наложили в практиката все повече дейности да се управляват като проекти.

ЕВРИСТА ЕООД оказва на своите клиенти квалифицирана системна помощ, осъществява ръководство и изпълнение на проекти: проучване и анализ на потребностите на клиента, пред-проектно планиране, управление на риска, договаряне и сключване на договори с
подизпълнители, ръководство и контрол на изпълнението,
предаване на изпълнен проект, поддръжка на внедрените решения.

На ниво договаряне можете да се запознаете с нашата методология и готовност за поддържани стандарти. Ще определим цикъла на живот на проекта. Ще определим рамката на процесите и продуктите на управление, ресурсите и бюджета. 

На ниво планиране и изпълнение ще имате отчетност и контрол на всеки етап. Вместо Вас ще организираме и управляваме проектния екип. Ще поемем комуникацията и балансирането на интересите с една цел: качествено и в срок завършен проект с максимален икономически ефект за възложителя.