Услуги за ЕКСПЕРТЕН абонаментен план

outsourcing

 

 Услуги за експертен абонаментен план  
  Цена за поддръжка на 1 компютър при общо от 5 до 15 бр. 36.00 лв.

Забележки:

  Цена за поддръжка на 1 компютър при общо повече от 15 бр. 30.00 лв. 1.Всички цени са в български лева, с включен ДДС.
  Планирани (профилактични) посещения на месец 2 посещения 2.Поддръжката се извършва в официалните работни дни за Република България от 09:00 до 18:00 часа (освен за план Разширен).
  Извънредни (инцидентни) посещения на месец Неограничени 3.Поддръжката на специализирани софтуери подлежи на допълнително споразумение.
  Софтуерна поддръжка (системна и приложна - стандартни офис приложения) available 4.Посочените цени се отнасят за компютърни системи, разположени на един адрес.
  Антивирусна поддръжка available                 
  Поддръжка на електронна поща: клиент - сървър available
  Отдалечено администриране и отстраняване на проблеми available
  Помощ по телефон available
  Хардуерна поддръжка available
  Предоставяне на оборотна техника available
  Поддръжка на комуникационно оборудване и локални мрежи available
  Поддръжка на периферно оборудване available
  Поддръжка на UPS устройства available
  Поддръжка на мрежови устройства за съхранение на данни available  
  Поддръжка и администриране на сървърни системи, активна директория available  
  Поддръжка на системи за информационна сигурност available  
  Поддръжка на телефонни системи available  
  Архив на документи и фирмена поща available  
  Disaster Recovery поддръжка и планиране available  
  Инвентаризация, оптимизация и развитие на Информационната система available  
  Поддръжка в извънработни дни  не