Хардуерна поддръжка - абонаментен план

outsourcing
 Услуги за Хардуерен абонаментен план  
  Цена за поддръжка на 1 компютър при общо от 5 до 15 бр. 8.40лв.

Забележка:

  1. Всички цени са в ЛЕВА с включен ДДС.
  2. Хардуерна поддръжката се извършва в официалните работни дни за Република България от 9.00 - 18.00 часа
  3. Поддръжката на специализирани софтуери подлежи на допълнително споразумение.
  4. Посочените цени се отнасят за компютърни системи, разположени на един адрес.
  Цена за поддръжка на 1 компютър при общо повече от 15 бр. 6.00 лв.
  Извънредни (инцидентни) посещения на месец Неограничени
  Помощ по телефон available
  Хардуерна поддръжка на компютри available