Софтуерна поддръжка - абонаментен план

outsourcing
 Услуги за Софтуерен абонаментен план  
  Цена за поддръжка на 1 компютър при общо от 5 до 15 бр. 12.00 лв.

Забележки:

1. Всички цени са в ЛЕВА с включен ДДС.
2. Софтуерна поддръжката се извършва в официалните работни дни за Република България от 9.00 - 18.00 часа
3. Поддръжката на специализирани софтуери подлежи на допълнително споразумение.
4. Посочените цени се отнасят за компютърни системи, разположени на един адрес.

  Цена за поддръжка на 1 компютър при общо повече от 15 бр. 9.60 лв.
  Планирани (профилактични) посещения на месец 1 посещение
  Извънредни (инцидентни) посещения на месец неограничено
  Софтуерна поддръжка (системна и приложна - стандартни офис приложения) available
  Антивирусна софтуерна поддръжка available
  Поддръжка на електронна поща: клиент - сървър available
  Отдалечено администриране и отстраняване на проблеми available
  Помощ по телефон available