Услуги за СТАНДАРТЕН абонаментен план

outsourcing
 Услуги за Стандартен абонаментен план  
  Цена за поддръжка на 1 компютър при общо от 5 до 15 бр. 30.00 лв.

Забележки:

1. Всички цени са в ЛЕВА с включен ДДС.
2. Поддръжката се извършва в официалните работни дни за Република България от 9.00 - 18.00 часа
3. Поддръжката на специализирани софтуери подлежи на допълнително споразумение.
4. Посочените цени се отнасят за компютърни системи, разположени на един адрес.

   

  Цена за поддръжка на 1 компютър при общо повече от 15 бр. 24.00 лв.
  Планирани (профилактични) посещения на месец 2 посещения
  Извънредни (инцидентни) посещения на месец Неограничени
  Софтуерна поддръжка (системна и приложна - стандартни офис приложения) available
  Антивирусна поддръжка available
  Поддръжка на електронна поща: клиент - сървър available
  Отдалечено администриране и отстраняване на проблеми available
  Помощ по телефон available
  Хардуерна поддръжка available
  Предоставяне на оборотна техника available
  Поддръжка на комуникационно оборудване и локални мрежи available
  Поддръжка на периферно оборудване available
  Поддръжка на UPS устройства available
  Поддръжка на мрежови устройства за съхранение на данни available
  Архив на документи и фирмена поща available