За нас

outsourcing

Ние добавяме стойност към инвестициите Ви.

 За Евриста

ЕВРИСТА ЕООД е аутсорсинг компания в областта на Информационните технологии (ИТ).

Работим с фокус върху изграждане и поддържане на високотехнологични решения, водещи до повишена ефективност и снижени разходи за КЛИЕНТА.

Преобладаващите ни клиенти са амбициозни частни фирми с визия за развитие и строга бюджетна политика

Основната ни дейност е абонаментна поддръжка на компютърна и комуникационна техника и на системен и приложен софтуер

В рамките на комплексното обслужване извършваме професионално следните дейности

 1. Одит на съществуващи ИТ структури

 2. Проектиране и изграждане на завършени ИТ структури

 3. Проектиране и изграждане на структурни кабелни системи (медни и оптични локални мрежи, СОТ, видеонаблюдение, пожароизвестяване и озвучаване)

 4. Доставка и инсталация на компютърна техника и периферия

 5. Доставка и инсталация на сървъри

 6. Виртуализация на сървъри и миграция от физически към виртуални машини

 7. Проектиране и изграждане на междумрежови комуникации

 8. Доставка и инсталация на VoIP телефонни централ

 9. Доставка и инсталация на средства за информационна сигурност (в това число антивирусни и антиспам решения, строга автентикация, защитни стени и други специализирани решения)

 10. Доставка и инсталация на архивиращи решения, решения за непрекъснатост на работни процеси, високопроизводителни системи за обработка на информацията

 11. Внедряване на надеждни решения във всяко ниво на информационната система - възстановяване след инциденти (Disaster Recovery Solutions), високонадеждни клъстерни решения (High Availability Clusters)

 12. Активно съдействие при внедряване на CRM и ERP